SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

CENTRALE FLOTOWE
ODDZIAŁ NA ŚLĄSKU

ul.Bolesława Chrobrego 13
41-500 Chorzów

ODDZIAŁ W KRAKOWIE

Plac Bohaterów Getta 17
30-547 Kraków

ODDZIAŁ W WARSZAWIE

ul.Emilli Plater 10
00-669 Warszawa

ODDZIAŁ W RZESZOWIE

aleja Kopisto 1
35-315 Rzeszów

ODDZIAŁ W WROCŁAWIU

ul.Swobodna 60
50-089 Wrocław

ODDZIAŁ W LUBLINIE

aleja Unii Lubelskiej 2
20-108 Lublin

KATOWICE - LOTNISKO PYRZOWICE

ul.Równoległa 36
42-325 Pyrzowice

KRAKÓW - LOTNISKO BALICE

ul.Krakowska 9
32-083 Balice

WARSZAWA - LOTNISKO CHOPINA

ul.Postępu 3a
02-676 Warszawa

RZESZÓW - LOTNISKO JASIONKA

ul.Tajęcina 115a
36-002 Jasionka


 
 
 
Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych powierzonych spółce Go Rental Cars sp. z o.o.:

 1. administratorem danych osobowych jest spółka Go Rental Cars sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, ul. Bolesława Chrobrego 13, 41-500 Chorzów;
 2. udostępnione dane będą przetwarzane w celu realizacji zawartej przez Państwa umowy,
 3. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 4. udostępnione dane przeze będą podlegały udostępnieniu:
  • instytucjom upoważnionym z mocy przepisów prawa,
  • podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
  • podmiotom świadczącym usługi księgowo – kadrowe, doradcze i prawne;
 5. dane osobowe nie będą udostępniane poza państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 6. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z umową;
 7. mam prawo do żądania od administratora dostępu do udostępnionych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
 8. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy. Niepodanie przeze mnie danych osobowych uniemożliwi wykonanie umowy;
 10. administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

DANE FIRMY

GO Rental Cars Sp. z o.o.

ul.Bolesława Chrobrego 13

41-500 Chorzów

NIP: 675 14 86 532

Numer dostepny 24/h

Tel. kom. (+48) 799 372 255 / 24 h

E-mail: wypozyczalnia@gorentalcars.pl

POZOSTAŁE MIASTA
Białystok
Bydgoszcz
Bielsko Biała
Gorzów
Kielce
Koszalin
Legnica
Lublin
Łódź
Olsztyn
Opole
Poznań
Rzeszów
Słupsk
Szczecin
Toruń
Włocławek
Wrocław
Zielona Góra